Aktualności

2014.06.18

Podsumowanie "Lubelskich Warsztatów Ekologicznych"

W dniu 16 czerwca 2014 r odbyły się Lubelskie Warsztaty Ekologiczne. Organizator imprezy - Małopolska Wytwórnia Maszyn - gościł przedstawicieli firm komunalnych z terenu województwa lubelskiego.

Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat sytuacji panującej w gospodarce odpadami w Polsce. Zaproszeni goście zapoznali się z szerokoą ofertą pojazdów komunalnych Małopolskiej Wytwórni Maszyn. Na terenie parkingu, przed hotelem, uczestnicy warsztatów mogli osobiście przetestować wybrane modele pojazdów. Dostępne były trzy modele śmieciarek: największa - SK 5, średnia SK 1 oraz mniejsza - model SK 2.1100. Do dyspozycji gości był również pojazd asenizacyjny.

Bardzo ważnym elementem warsztatów był wykład Pani Karoliny Matras - z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - dotyczący funduszów europejskich, a więc możliwości pozyskiwania środków na zakup i wymianę pojazdów komunalnych. Możliwości wsparcia finansowania inwestycji w gospodarce komunalnej było również tematem wystąpienia przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podsumowaniem dyskusji była prezentacja "Ocena i wnioski w gospodarce odpadami w województwie Lubelskim", przygotowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska w Lublinie.