Aktualności

2015.11.22

Konferencja Eurorail 2015 we Lwowie

W dniach 19 - 20 listopada we Lwowie, Instytut Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej (IMWG) wspólnie z Komitetem Transportowym Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej oraz Radą Miasta Lwowa zorganizował Międzynarodową Konferencję „Eurorail 2015 - Innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym - przyszłość współpracy Ukraina-Unia Europejska”.

więcej.....

Tranport kolejowy, w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE, odgrywa jedną z kluczowych ról w zbliżeniu Ukrainy do UE.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm z branży kolejowej, świata nauki, polityki (przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, a także władz polskich i ukraińskich), biznesu, mediów, ekspertów i organizacji pozarządowych.

Swoich przedstawicieli miało również MWM Brzesko. W ostatnim czasie firma wprowadziła do swojej oferty szereg produktów dla branży kolejowej i tramwajowej, jak choćby pojazdy drogowo-szynowe czy mobilny dystrybutor piasku, do napełniania piasecznic pojazdów szynowych.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, rozmowy o nowych projektach i technologiach oraz do budowania płaszczyzny do ewentualnej współpracy.