Aktualności

2014.06.30

Nowy produkt Małopolskiej Wytwórni Maszyn Brzesko!

Wielofunkcyjny kontener siatkowy, współpracujący z systemem hakowym, przeznaczony do zbiórki odpadów segregowalnych!

Kontener posiada otwierane burty boczne i tylną. Załadunek śmieci odbywa się poprzez drzwi w burtach osiatkowanych.
Kontener może również pełnić funkcję wywrotki i platformy transportowej (po demontażu burt).