Aktualności

2017.06.20

Samochód do przewozu martwych zwierząt

Samochód do przewozu martwych zwierząt na podwoziu o dopuszczalnej masie 3,5 tony