Aktualności

2017.06.20

Kontener asenizacyjny 7000 litrów

Kontener asenizacyjny 7000 litrów wciągany urządzeniem hakowym