Elewator 30 T do transportu odpadów radioaktywnych

Dane techniczne