Cysterna na wodę pitną, beczkowozy

Cysterny służą do transportu i dystrybucji wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej. Oferujemy różne wielkości cystern

 • Cysterna na wodę pitną, beczkowozy-1
 • Cysterna na wodę pitną, beczkowozy-2
 • Cysterna na wodę pitną, beczkowozy-3
 • Cysterna na wodę pitną, beczkowozy-4
 • Cysterna na wodę pitną, beczkowozy-5

Dane techniczne produktu Cysterna na wodę pitną, beczkowozy

 • rama zbiornika przystosowana do wciągania systemem hakowym lub bramowym,
 • pojemność od 3000 litrów,
 • zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,
 • powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania
 • właz górny DN430 z pokrywą i odpowietrznikiem (z możliwością zamknięcia na kłódkę w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieuprawnionych)
 • kwasoodporna szafka do przewozu węża strażackiego DN50 o długości 10 mb
 • izolowany termicznie kolektor DN50 umieszczony w kwasoodpornej szafce do napełniania i spuszczania wody z cysterny wyposażony w:
  • zawór DN50 odcinający wodę od kurków czerpalnych
  • zabezpieczenie na kłódkę uniemożliwiające otwarcie zaworu przez osoby nieuprawnione
  • dwa kurki czerpalne 1’’
  • zawór DN50 zakończony końcówką strażacką DN50 do napełniania oddolnego cysterny
 • napis „Woda do picia” po obu stronach zbiornika
 • atest Państwowego Zakładu Higieny