Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz

Cysterny służą do transportu i dystrybucji wody pitnej w przypadku awarii sieci wodociągowej. Oferujemy różne wielkości cystern

Cysterna na wodę pitną - przeznaczenie

Oferowane cysterny do wody pitnej w razie awarii sieci wodociągowej, mogą służyć jako punkty poboru wody, nawet na osiedlach mieszkaniowych, na wąskich i ciasnych drogach i uliczkach. Dostępne beczkowozy na wodę występują w różnych wielkościach. Zbiorniki napełniane są z hydrantu. Cysterna do wody pitnej stanowi idealne rozwiązanie w zakresie magazynowania, transportu i dystrybucji wody. Jest przystosowana do zastosowania w dowolnej porze roku, w zakresie temperatur pracy od -35oC do +50oC. Oferowane cysterny do wody pitnej posiadają piktogram z oznaczeniem "WODA DO PICIA". Cysterny z wodą pitną zapewniają idealne parametry eksploatacyjne w ruchu drogowym. Natomiast wszystkie elementy stykające się z wodą pitną są wykonane z materiałów odpornych na korozję. Produkowane cysterny wyposażane są w profesjonalne filtry, zapewniające najlepszą jakość dostarczanej wody. Beczkowozy na wodę pitną są również zabezpieczeniem w wodę w przypadku klęsk żywiołowych. Służyć mogą mieszkańcom miast w okresie suszy, które występują w ostatnich latach coraz częściej, podczas niedoboru wody w studniach czy też w przypadku modernizacji sieci wodociągowej.

Użytkowanie beczkowozów z wodą pitną

W trakcie dostarczania wody pitnej, cysterna powinna być ustawiona w miejscu chronionym przed nasłonecznieniem, deszczem i śniegiem, w sposób zabezpieczający wodę przed jej wtórnym zanieczyszczeniem. Należy także pamiętać o wyborze takiego miejsca, które zapewnia swobodny dostęp do poboru wody bezpośrednio z cysterny. Cysterna na wodę powinna posiadać świadectwo jakości zdrowotnej PZH stwierdzające, że jest ona dopuszczona do przewozu wody do picia.

 • Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz-1
 • Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz-2
 • Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz-3
 • Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz-4
 • Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz-5

Dane techniczne produktu Cysterna na wodę pitną - Beczkowóz

 • rama zbiornika przystosowana do wciągania systemem hakowym lub bramowym,
 • pojemność od 3000 litrów,
 • zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej,
 • powierzchnia zewnętrzna wykończona techniką mazerowania
 • właz górny DN430 z pokrywą i odpowietrznikiem (z możliwością zamknięcia na kłódkę w celu zabezpieczenia przed ingerencją osób nieuprawnionych)
 • kwasoodporna szafka do przewozu węża strażackiego DN50 o długości 10 mb
 • izolowany termicznie kolektor DN50 umieszczony w kwasoodpornej szafce do napełniania i spuszczania wody z cysterny wyposażony w:
  • zawór DN50 odcinający wodę od kurków czerpalnych
  • zabezpieczenie na kłódkę uniemożliwiające otwarcie zaworu przez osoby nieuprawnione
  • dwa kurki czerpalne 1’’
  • zawór DN50 zakończony końcówką strażacką DN50 do napełniania oddolnego cysterny
 • napis „Woda do picia” po obu stronach zbiornika
 • atest Państwowego Zakładu Higieny