Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS

Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko posiada w swojej ofercie szeroką gamę urządzeń hakowych, bramowych oraz żurawi hydraulicznych.

Oferujemy:

 • urządzenia hakowe o udźwigu od 3 do 20 ton przeznaczone do transportu kontenerów o objętości od 5 do 40 m3 i długośći od 3,5 do 7 metrów.

Urządzenia hakowe dostosowane są do transportu kontenerów KP-7 (udźwig 5,6,8 i 10 ton) oraz do transportu kontenerów wykonanych wg normy DIN 30722 (udźwig od 12 do 30 ton).

 • urządzenia bramowe  pozwalają transportować beczki asenizacyjne o pojemności od 1000 do 8000 litrów
 • żurawie hydrauliczne o udźwigu od 3,5 do 160 tm - o szerokim spektrum zastosowania, które można także dostosować do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki typu IGLOO, DZWON poprzez zastosowanie specjalnej głowicy montowanej w ramieniu żurawia
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-1
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-2
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-3
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-4
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-5
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-6
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-7
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-8
 • Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS-9

Dane techniczne produktu Urządzenia hakowe, bramowe i żurawie HDS