• Pojazdy drogowo-szynowe produkcji MWM Brzesko !!! Wkolejanie i holowanie wagonów, działania ratownicze! Drogowo-szynowe: HDS, platformy, zwyżki do obsługi technicznej trakcji !!!
  • Nowy produkt MWM !!! Dystrybutor piasku - do napełniania piasecznic pojazdów szynowych !!!
  • Nowa śmieciarka MWM Brzesko!!! Bezwręgowa "SK-10" o pojemności skrzyni ładunkowej od 8 do 10 m3 !!!

Pojazdy asenizacyjne

Czym jest samochód asenizacyjny?

Pojazdy asenizacyjne to nic innego jak samochody ciężarowe, których specjalna konstrukcja pozwala na wywóz odpadów płynnych (ścieki i fekalia) ze zbiorników bezodpływowych. Nieczystości wypompowane z takich zbiorników, wywożone zostają do punktów zlewnych, w których dochodzi do ich bezpiecznej utylizacji. Pojazdy komunalne asenizacyjne wykorzystuje się powszechnie w mniejszych miejscowościach, w których brakuje sieci kanalizacyjnej – z powodzeniem jednak mogą być stosowane także w przypadku jej awarii. Asenizacyjne samochody sprawdzą się także w miastach o niskim stopniu skanalizowania.

Pojazdy asenizacyjne – budowa i działanie

Wozy asenizacyjne są maszynami, które wykonują ciężką pracę – muszą więc być skonstruowane w solidny sposób, w którym brak jest miejsca na kompromisy. Oprócz odpowiedniego podwozia, zaopatrzone są one w zbiornik o wystarczająco dużej objętości, kompresor umożliwiający zasysanie nieczystości płynnych dzięki podciśnieniu, oraz długi przewód ssawno-spustowy, który gwarantuje szczelne połączenie cysterny ze zbiornikiem bezodpływowym.

Asenizacja, a pojazdy – regulacje prawne

Szczegółowe standardy techniczne, które spełniać muszą pojazdy komunalne asenizacyjne, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Wszystkie produkowane przez nas tego typu samochody, spełniają oficjalne kryteria i standardy, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość i komfort użytkowania.MWM Brzesko - producent komunalnych pojazdów asenizacyjnych