• Produkcja maszyn, urządzeń i linii technologicznych. Podwykonawstwo. Obróbka metali. Projektowanie i budowa pojazdów specjalistycznych. Projektowanie dla przemysłu.
  • Pojazdy drogowo-szynowe MWM Brzesko! Wkolejanie i holowanie wagonów, działania ratownicze! HDS, platformy, zwyżki! Railroad vehicles intended for technical servicing of traction !
  • Lokomotywy wąskotorowe. Narrow gauge locomotive. Dystrybutor piasku - do napełniania piasecznic pojazdów szynowych. Mobile sand distributor.
  • Szeroka oferta pojazdów komunalnych produkcji MWM Brzesko! 3 opcje załadunku: tylny, boczny i przedni! Najnowszy produkt: bezwręgowa śmieciarka "SK-10" o pojemności skrzyni ładunkowej od 8 do 10 m3.

Pojazdy asenizacyjne

Czym jest samochód asenizacyjny?

Pojazdy asenizacyjne to nic innego jak samochody ciężarowe, których specjalna konstrukcja pozwala na wywóz odpadów płynnych (ścieki i fekalia) ze zbiorników bezodpływowych. Nieczystości wypompowane z takich zbiorników, wywożone zostają do punktów zlewnych, w których dochodzi do ich bezpiecznej utylizacji. Pojazdy komunalne asenizacyjne wykorzystuje się powszechnie w mniejszych miejscowościach, w których brakuje sieci kanalizacyjnej – z powodzeniem jednak mogą być stosowane także w przypadku jej awarii. Samochód asenizacyjny sprawdzi się także w miastach o niskim stopniu skanalizowania.

Pojazd asenizacyjny – budowa i działanie

Samochody asenizacyjne są maszynami, które wykonują ciężką pracę – muszą więc być skonstruowane w solidny sposób, w którym brak jest miejsca na kompromisy. Oprócz odpowiedniego podwozia, zaopatrzone są one w zbiornik o wystarczająco dużej objętości, kompresor umożliwiający zasysanie nieczystości płynnych dzięki podciśnieniu, oraz długi przewód ssawno-spustowy, który gwarantuje szczelne połączenie cysterny ze zbiornikiem bezodpływowym.

Samochód asenizacyjny, asenizacja – regulacje prawne

Szczegółowe standardy techniczne, które spełniać muszą pojazdy asenizacyjne, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Wszystkie produkowane przez nas tego typu samochody, spełniają oficjalne kryteria i standardy, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość i komfort użytkowania.MWM Brzesko - producent komunalnych pojazdów asenizacyjnych