Zabudowy asenizacyjne montowane na stałe, zbiorniki i beczki

Zabudowy asenizacyjne montowane na stałe na podwoziach samochodów ciężarowych  służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb. 

W skład nadbudowy wchodzi:

 • zbiornik stalowy, ustawiony elastycznie na dodatkowej ramie podwozia
 • kompresor łopatkowy
 • armatura zabezpieczająca przed zalaniem kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku
 • węże ssawne ułożone wokół zbiornika na stelażach

Prosta budowa urządzenia umożliwia obsługę przez jedną osobę.

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 12 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 26 ton - np:

 • 3000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej
 • 6000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 12 ton
 • 8500 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 18 ton
 • 12 000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików.  Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:

 • kanalizacyjnych wpustów ulicznych
 • przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m
 • basenów przeciwpożarowych
 • zbiorników ze szlamu i mułu
 • sadzawek
 • innych urządzeń. 

Zasada działania:

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach. 

Dane techniczne

Typ zabudowy ZA 3000 ZA 6000 ZA 8500
Typ podwozia samochodowego (dopuszczalna masa całkowita) 7 ton 12 ton 18 ton
Pojemność 3000 litrów 6000 litrów 8500 litrów
Czas napełniania zbiornika ok. 5- 6 minut
Głębokość zasysania do 6 metrów
Długość węży ssawnych 6 metrów
Napęd kompresora Hydrauliczny
Wydajność kompresora Dobrana do pojemności zbiornika
Dopuszczalna temperatura pracy od -15oC do +40oC