Zabudowy asenizacyjne, zbiorniki i beczki asenizacyjne

Zabudowy asenizacyjne montowane na stałe na podwoziach samochodów ciężarowych  służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb. 

W skład nadbudowy wchodzi:

 • zbiornik stalowy, ustawiony elastycznie na dodatkowej ramie podwozia
 • kompresor łopatkowy
 • armatura zabezpieczająca przed zalaniem kompresora i nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku
 • węże ssawne ułożone wokół zbiornika na stelażach

Prosta budowa urządzenia umożliwia obsługę przez jedną osobę.

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 12 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 26 ton - np:

 • 3000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej
 • 6000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 12 ton
 • 8500 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu o DMC 18 ton
 • 12 000 litrów – przystosowane do samochodu na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików.  Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:

 • kanalizacyjnych wpustów ulicznych
 • przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m
 • basenów przeciwpożarowych
 • zbiorników ze szlamu i mułu
 • sadzawek
 • innych urządzeń. 

Zasada działania:

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach. 
 

Zabudowa asenizacyjne - producent MWM Brzesko

 • Zabudowy asenizacyjne, zbiorniki i beczki asenizacyjne-1
 • Zabudowy asenizacyjne, zbiorniki i beczki asenizacyjne-2
 • Zabudowy asenizacyjne, zbiorniki i beczki asenizacyjne-3

Dane techniczne produktu Zabudowy asenizacyjne, zbiorniki i beczki asenizacyjne

Typ zabudowy ZA 3000 ZA 6000 ZA 8500
Typ podwozia samochodowego (dopuszczalna masa całkowita) 7 ton 12 ton 18 ton
Pojemność 3000 litrów 6000 litrów 8500 litrów
Czas napełniania zbiornika ok. 5- 6 minut
Głębokość zasysania do 6 metrów
Długość węży ssawnych 6 metrów
Napęd kompresora Hydrauliczny
Wydajność kompresora Dobrana do pojemności zbiornika
Dopuszczalna temperatura pracy od -15oC do +40oC