Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym

Kontenery asenizacyjne służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb. 

Kontenery asenizacyjne obsługiwane są przez pojazdy wyposażone w urządzenie hakowe lub bramowe, co pozwala na bardzo racjonalne eksploatowanie pojazdu. Jeden samochód (hakowiec lub bramowiec) może być wykorzystywany jako nośnik dla kontenerów z opadami stałymi ( np. SK-6, K-10 itp.) lub jako pojazd asenizacyjny.

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 10 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej np:

 • 2500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej
 • 4500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 12 ton
 • 6500 litrów - przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 18 ton
 • 10 000 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików.  Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:

 • kanalizacyjnych wpustów ulicznych
 • przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m
 • basenów przeciwpożarowych
 • zbiorników ze szlamu i mułu
 • sadzawek
 • innych urządzeń. 

Zasada działania:

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach. 

 • Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym-1
 • Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym-2
 • Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym-3
 • Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym-4

Dane techniczne produktu Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym

   NAK 2500 NAK 4500   NAK 8500 NAK 10000
Dopuszczalna masa całkowita podwozia 7 ton 12 ton   18 ton 26 ton
Pojemność zbiornika  2,5 m3 4,5 m3   6,5 m3 10,0 m3
Wydajność kompresora dostosowana do pojemności zbiornika
Czas napełniania zbiornika 5 - 8 minut
Dopuszczalna temperatura pracy Od -15º C do + 40º C
Napęd kompresora hydrauliczny z hydrauliki urządzenia hakowego