Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan

Śmieciarka posiada boczne urządzenie do podnoszenia i opróżniania pojemników. Zaletą systemu SK-2 jest duża ekonomika eksploatacji, zwrotność-przy małych gabarytach, duża uniwersalność, możliwość porządkowania ciągów pieszych.

Model dostępny jest w wersji obsługującej pojemniki 110-240 l jak również 1100 litrów! (model SK-2d)

Cechy śmieciarki SK-2:

 • wykonywana jest na podwoziu samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 7 ton
 • skrzynia ładunkowa o pojemności od 5,5 m3 do 8 m3
 • ładowność od 550 kg do 2 850 kg
 • możliwość obsługi pojemników 110, 120, 240 oraz 1100 litrów!
 • wysoki stopień zagęszczania odpadów przez zastosowanie liniowego mechanizmu zgniatająco - wypychającego, 1-5-krotny zgniot liniowy

Cechy charakterystyczne dla tego systemu pozwalają na efektywne stosowanie go przy gęstej zabudowie obiektów, wąskich ulicach, alejkach parkowych, itp. Wykorzystany może być jako uniwersalna śmieciarka dla wsi i małych miast.

 

 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-1
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-2
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-3
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-4
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-5
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-6
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-7
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-8
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-9
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-10
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-11
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-12
 • Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan-13

Dane techniczne produktu Śmieciarka SK-2 Iveco, Mercedes, Nissan

Typy podwozi
(przykładowe)
  Nissan Cabstar Iveco Daily 35C15 Mercedes Sprinter Iveco Daily 70C17
Masa przewożonych śmieci   750 kg 550 kg 1650 kg 2850 kg
Dopuszczalna masa całkowita   3490 kg 3490 kg 5 000 kg 7200 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej   5,5 m3 5,5 m3 6,5 m3 8 m3
Udźwig urządzenia dźwigowego           100 kg                     100 kg                    100 kg                       ok. 400 kg
Mechanizm załadowczy skrzyni ładunkowej Hydrauliczny – boczny
Stopień zagęszczania śmieci 1 – 5
Typ stosowanych pojemników SM-110, 120, 240 oraz 1100 l (wersja o DMC 7000 kg)