Śmieciarka SD-1

Śmieciarka SD-1 jest szczególnie przydatna w miejscach gromadzenia dużych ilości odpadów o niewielkiej masie właściwej.

Układ załadowczy śmieciarki współpracuje z typowymi kontenerami o pojemności 7 i 8 m3, po dokonaniu niezbędnych przeróbek. Wykorzystanie śmieciarki SD-1 pozwala na osiągnięcie korzyści ekonomicznych wynikających z ograniczenia liczby kursów na składowiska.

Model SD-1 produkowany jest na podwoziach trzyosiowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 24-26 ton.

Budowa:
Samochód śmieciarka SD-1 składa się z podwozia oraz nadbudowy. Zasadnicze zespoły nadbudowy to:

  • skrzynia ładunkowa
  • odwłok
  • mechanizm zagęszczająco - przemieszczający, tzw. "liniowy"
  • mechanizm hakowy unoszący kontenery
  • płyta wypychająca
  • podpory
  • układ hydrauliczny
  • układ sterowania

Zasada działania:
W celu załadunku odpadów samochód SD-1 podjeżdża do opróżnianego kontenera tak, aby łapy mechanizmu hakowego trafiły na odpowiednie sworznie kontenera.

Po podniesieniu ramion mechanizmu hakowego kontener zostaje częściowo podniesiony i przybliżony do krawędzi zasypowej odwłoka. Następnie następuje odryglowanie tylnej klapy kontenera oraz założenie zawiesia mechanizmu wywrotu. Kontener zostaje wywrócony, a odpady wsypują się do kosza zasypowego.

Mechanizm zagęszczający pracuje w cyklu automatycznym, prasując odpady.   Rozładowanie śmieciarki następuje poprzez uniesienie odwłoka i przesunięcie płyty wypychającej ku tyłowi pojazdu.

  • Śmieciarka SD-1-1

Dane techniczne produktu Śmieciarka SD-1

Typ podwozia (przykładowe) Mercedes 2528
Dopuszczalna masa całkowita 25 000 kg
Masa własna pojazdu 13 000 kg
Masa przewożonych śmieci 12 000 kg
Pojemność skrzyni ładunkowej 20 m3
Udźwig urządzenia dźwigowego ok 2000 kg
Możliwość załadunku 7-8 kontenerów o masie całkowitej do 2000 kg