produkty

Kontenery asenizacyjne współpracujące z systemem hakowym lub bramowym

Kontenery asenizacyjne służą do wywozu nieczystości płynnych z miast i osiedli o niskim stopniu skanalizowania, a także do usuwania osadów z kanałów, dołów i szamb.

Kontenery asenizacyjne obsługiwane są przez pojazdy wyposażone w urządzenie hakowe lub bramowe, co pozwala na bardzo racjonalne eksploatowanie pojazdu. Jeden samochód (hakowiec lub bramowiec) może być wykorzystywany jako nośnik dla kontenerów z opadami stałymi ( np. SK-6, K-10 itp.) lub jako pojazd asenizacyjny.

Kontenery asenizacyjne produkowane są w kilku wersjach pojemności - od 1000 do 10 000 litrów. Mogą być montowane na podwoziach o odpowiedniej dopuszczalnej masie całkowitej np:


2500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 7 ton lub więcej

4500 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 12 ton

6500 litrów - przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu o DMC 18 ton

10 000 litrów – przystosowane do samochodu hakowego(bramowego) na podwoziu trzyosiowym o DMC 26 ton

Samochód asenizacyjny może być wyposażony w opcję czyszczenia przykanalików. Zbiornik jest wtedy podzielony na dwie części: na ścieki oraz na czystą wodę.

Urządzenie wyposażone jest w wysokociśnieniowy układ (na czystą wodę) do czyszczenia:


kanalizacyjnych wpustów ulicznych

przykanalików i rur o średnicy do 300 mm i długości do 50 m

basenów przeciwpożarowych

zbiorników ze szlamu i mułu

sadzawek

innych urządzeń.

Zasada działania:

Do zbiornika zasysane są nieczystości w wyniku próżni wytworzonej przez kompresor. Opróżnianie zbiornika może odbywać się hydrostatycznie lub w wyniku wytworzonego nadciśnienia w zbiorniku przez kompresor.

Kompresor napędzany jest hydraulicznie. Wewnątrz zbiornika wspawane są wręgi uniemożliwiające zassanie zbiornika oraz falochrony, które znacznie zwiększają stabilność jazdy, zwłaszcza na zakrętach.

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami, a także wykonaniem ich wyceny, zapraszamy do kontaktu z nami

skontaktuj się z nami

Zobacz też inne produkty z tej kategorii: